Family photography


This is us


צילומי משפחה עבורי, מהווים אוסף של רגעים ורגשות, רצף של פריימים קטנים שהופכים למשהו שלם

במהלך הצילומים אני משתדלת לתפוס את הרגעים של "בין לבין" , לצד התמונות כשכולם מסתכלים למצלמה

אני מזמינה אתכם, לבנות יחד את הזכרונות הבלתי נשכחים ולתעד אתכם כפי שאתם, ברגעים של כיף וגיבוש משפחתי